Sejarah kami

Rumah Kanak-Kanak Tengku Budriah (RKKTB) telah dibangunkan mulai November 1963 dan siap sepenuhnya 15 Jun 1964. Mempunyai keluasan 3.43 hektar. Dirasmikan oleh DYMM Raja Permaisuri Agung yang ke 3 Tengku Budriah Ibni AlMarhum Tengku Ismail pada 25 September 1964. RKKTB didirikan mengikut suasana kekeluargaan yang mempunyai 4 buah asrama, 1 dewan makan, satu blok pentadbiran dan bilik bayi. Setiap asrama diduduki seramai 20 orang kanak-kanak manakala bilik bayi boleh memuatkan seramai 20 orang kanak-kanak.

Objektif kami

Institusi ini ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan jagaan dan perlindungan gantian kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik agar menjamin pertumbuhan jasmani dan emosi yang sihat dalam suasana yang tenteram dan selamat.

Program kami

Perubatan dan Kesihatan:

Secara umumnya kesihatan kanak-kanak yang ditempatkan di sini adalah memuaskan. Mereka mendapat rawatan dari Hospital Kuala Lumpur (HKL), Klinik Cheras dan Klinik DBKL. Seorang Pegawai Perubatan dari HKL dijemput untuk memberi ceramah mengenai kesihatan setiap 2 minggu.

Pendidikan:

Dalam usaha meningkatkan tahap pendidikan kanak-kanak, pihak RKK Tengku Budriah telah mengadakan pelbagai kelas sama ada secara formal mahupun tidak formal bermula dari kelas TASKA hingga mereka belajar ke pringkat tinggi.

Latihan Vokasional:

Latihan vokasional ditekankan di RKK Tengku Budriah seperti kelas ekonomi rumah tangga, jahitan dan kraftangan sama ada di dalam atau di luar institusi yang melibatkan kanak-kanak perempuan.

Didikan Agama:

Dalam membentuk kanak-kanak supaya menjadi manusia yang berakhlak tinggi, bertanggungjawab, amanah, jujur, didikan agama diberi keutamaan di RKK Tengku Budriah. Kelas-kelas agama diadakan setiap minggu.

Learn More

Rumah Kanak-Kanak Tengku Budriah

[email protected]Email
www.facebook.com/RUMAH-KANAK-KANAK-TG-BUDRIAH-KL-112701528745226Website
+603 9131 8439Phone Number
+603 9130 2739Fax Number
Established since 1963Year of Establishment
Bt. 4, Jalan Cheras, 56000 Kuala LumpurAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements.
hati