Asrama Darul Falah PERKIM (ASDAF) diasaskan oleh Tuan Haji Yaakob bin Lazim yang ditubuhkan pada 19 Ogos 1995, adalah sebuah asrama yang menempatkan anak-anak Orang Asli peringkat sekolah menengah sahaja. Mereka terdiri daripada anak-anak fakir miskin, saudara baru (muallaf) dan anak-anak yatim. Mereka diambil dari kampung-kampung di kawasan pendalaman semenanjung untuk diberi pendidikan akademik dan agama di Kuala Lumpur.

Pada masa ini, jumlah anak-anak adalah seramai 41 orang dimana majoritinya adalah berasal dari Pahang, Perak dan Selangor. Sumber kewangan asrama ini adalah bergantung sepenuhnya atas ehsan dermawan. Pihak pengurusan ASDAF memerlukan bantuan dari pelbagai pihak untuk mentadbir asrama ini dari masa ke semasa.

ASDAF ditadbir urus oleh sekumpulan Ahli Jawatankuasa secara sukarelawan yang terdiri dari pelbagai latar belakang yang berbeza dan dibantu oleh staf-staf yang berkhidmat di bahagian pengurusan dan sokongan. Pengendalian ASDAF juga turut dibantu oleh sukarelawan/sukarelawati dari luar yang kerap berkunjung ke sini bagi sama-sama menabur bakti mengikut kebolehupayaan masing-masing. Pelbagai aktiviti yang melibatkan dakwah dan juga program kemajuan pelajar telah disusun sepanjang tahun bagi memastikan perjalanan ASDAF terus menepati objektifnya.

Learn More

Asrama Darul Falah PERKIM (ASDAF)

Haji Shahidan AbdulContact Person
[email protected]Email
www.asdaf.com.myWebsite
+60322831009Phone Number
+60322831009Fax Number
Established since 1995Year of Establishment
PPM/WP 76/61-186Registration Number
No 535/10, Cangkat Persekutuan, Bukit Persekutuan, 50480, Kuala LumpurAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements.
hati