Tujuan penubuhan

– Untuk menjadi pemangkin kepada perkembangan bahasa dan persuratan melayu sesuai dengan pengiktirafan kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan.

– Berusaha meningkatkan mutu dan taraf persuratan Melayu ke peringkat antarabangsa serta memperjuangkan kebudayan Melayu sebagai teras kebudayaan Malaysia.

– Menyatukan individu, golongan Penulis serta peminat sastera yang terlibat dalam persuratan, kesusasteraan, bahasa dan kebudayan demi kepentingan masyarakat dan negara.

– Menjaga hak dan kepentingan ahli serta memastikan kebajikan mereka terjamin dalam bidang penulisan, persuratan serta membantu menerbitkan karya mereka dan berusaha supaya karya dan penerbitan mereka dibayar

– Berusaha menerbitkan karya ahli dan bahan bacaan seperti risalah, majalah, akhbar, jurnal, antologi, novel serta buku sebagai galakan kepada ahli bagi meningkatkan mutu penulisan mereka.

– Mengadakan seminar, kursus, bengkel, forum dan program-program seumpamanya untuk membimbing ahli bagi mendapatkan ilmu pengetahuan dan membina fikiran yang sihat, kritis dan kreatif.

– Menjalinkan hubungan, mengadakan kunjungan dan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan penulis, pertubuhan di peringkat negeri, Negara dan antarabangsa

Chairman: Tuan Haji Mohktar Bin Yasin

 

Learn More

Ikatan Persuratan Melayu

[email protected]Email
ikatanpersuratan-melayu.blogspot.comWebsite
+6019 2343040Phone Number
9519 Taman Dato’ Setia, Ramuan China Besar, 78300 Masjid Tanah, MelakaAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024.
hati