Pertubuhan PDK Selayang ini telah ditubuhkan pada September 1991. Pertubuhan PDK Selayang ini adalah sebuah pertubuhan yang memberikan perkhidmatan kepada orang kurang upaya dari segi pemulihan, pembelajaran, latihan, latihan kemahiran, motivasi kepada OKU dan family,khidmat nasihat dan juga pembangunan insan bagi Orang Kurang Upaya. PDK Selayang menyediakan perkhidmatan seperti:-Kelas Harian EIP, Kelas Harian Pemulihan Vokasional, Kelas Pemulihan Anggota, Carakerja, dan Pertuturan, kelas -kelas lain seperti kelas muzik dan juga latihan kemahiran vokasional, pekerjaan , pembangunan sukan dan lain. Terdapat seramai 72 orang pelatih yang berumur dari 3 hingga 45 tahun. Terdapat pelbagai kategori kecacatan seperti Masalah Pembelajaran, Kecacatan Fizikal (CP) ,Kecacatan Pekak&Bisu, dan lain-lain kecacatan di PDK Selayang.

Learn More

PDK Selayang (Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Selayang)

[email protected]Email
pdkselayang.blogspot.comWebsite
+603-6127 0581Phone Number
+603-6120 8644Fax Number
Established since 1991Year of Establishment
PPM-003-10-19102017Registration Number
7078, JALAN 12, TAMAN SELAYANG BARU, 68100 BATU CAVES, SELANGORAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements.
hati