Mission

1. Membentuk bangsa Melayu yang bersatupadu, prihatin, berkerjasama, bersikap terbuka dan bersatu hati.

2. Membentuk bangsa Melayu yang beriman dan bertaqwa.

3. Membentuk bangsa Melayu yang berkualiti dari segi ilmu dan pendidikan.

4. Membentuk bangsa Melayu yang progresif dan berdaya saing dalam bidang ekonomi.

5. Membentuk bangsa Melayu yang sihat, cergas, cerdas melalui kegiatan kebudayaan dan sukan.

Learn More

Persatuan Melayu Miri

[email protected]Email
persatuanmelayumiri-pmm.blogspot.comWebsite
Lot 537 Jalan Kipas, Miri 98000, SarawakAddress
Visit Us