Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan pada 12 Februari 1961 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. PENA pertama kali dikenali sebagai Persatuan Penulis Nasional sebelum merdeka, tetapi selepas pembentukan Malaysia, ia dinamakan secara rasmi Persatuan Penulis Nasional Malaysia.

PENA tercipta pada awal 1960-an dengan merenung kembali peristiwa politik sebelumnya dan aktiviti para penulis yang menjadi pengasasnya. Ketika itu, ramai penulis daripada Semenanjung Malaysia berhijrah ke Singapura untuk bekerja dengan penerbit-penerbit di pulau tersebut. Mereka seperti Kamaluddin Muhammad (Keris Mas), Usman Awang (Tongkat Warrant), Abdul Wahab Muhammad (Awam II-Sarkam), Abu Yazid Abidin (Wijaya Mala), dan Mohd Asraf Abdul Wahab (Asraf) aktif dalam menulis dan dalam persatuan penulis yang dikenali sebagai Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), yang ditubuhkan pada Ogos 1950.

Aktivis dalam ASAS 50, yang menekankan “Sastera Untuk Masyarakat,” telah menulis memorandum penting tentang bahasa, sastera, dan pendidikan yang dibincangkan dalam kongres-kongres bahasa dan persuratan di Singapura, Johor Bahru, dan Seremban. Mereka bukan sahaja berkarya dengan komitmen kepada masyarakat, tetapi juga menjadi pemikir budaya nasionalis yang jauh pandangnya terhadap kemerdekaan dan pembangunan negara. Sebelum merdeka (1957), banyak pengarang Singapura berpindah ke Kuala Lumpur, bekerja di Utusan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan penerbit-penerbit lain. Di Kuala Lumpur, mereka berkumpul di Kawasan Melayu, Petaling Jaya. Di sini, pensyarah dan mahasiswa aktif dalam pengajian bahasa, sastera, dan Melayu.

Sesetengah daripada mereka kemudian menjadi pemimpin dalam Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) pada zaman awal merdeka. Dalam kalangan mereka, idea untuk menubuhkan persatuan penulis yang sesuai dengan keadaan politik semasa bagi bergerak dalam negara yang baru merdeka tercetus. Idea ini mula berputik dalam kalangan penggerak ASAS 50, tetapi mereka menyedari bahawa persekitaran ASAS 50 di Singapura semasa penjajahan berbeza dengan keadaan di Kuala Lumpur pada zaman kemerdekaan.

PENA direka dengan matlamat yang berbeza daripada ASAS 50. Ia bertujuan ke arah kebangsaan dan mementingkan perpaduan, identiti, bahasa, dan sastera kebangsaan yang berpaksikan bahasa Melayu. Dengan pemikiran ini, PENA menyusun kertas kerja mengenai objektif persatuan yang diketengahkan dalam perjumpaan pada 12 Februari 1961 yang dirasmikan oleh Menteri Pelajaran, Abdul Rahman Talib, di Dewan Kuliah A, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Jawatankuasa kerja ditubuhkan, dan pendaftaran PENA disahkan oleh kerajaan pada 2 September 1962.

Demikianlah, PENA menjadi sebuah persatuan penulis yang sangat penting pada awal era kemerdekaan, dengan fokus pada menyatukan penulis-penulis tempatan dari pelbagai aliran pendapat dan peringkat, serta dalam bidang bahasa, sastera, dan ilmu pengetahuan, sejajar dengan kepentingan nasional dan tanpa terikat kepada dasar politik parti, serta mematuhi undang-undang negara.

Learn More

Persatuan Penulis Nasional (PENA)

Datuk Johan JaafarContact Person
[email protected]Email
penaklmalaysia.blogspot.comWebsite
+603 2142 5824Phone Number
PPM-005-14-30081961Registration Number
961-7, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala LumpurAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024.
hati