OBJEKTIF

Memupuk Minat
Untuk menimbulkan minat yang luas dan berkekalan terhadap sejarah, kebudayaan dan adat resam penduduk Malaysia khususnya dan negara-negara yang berkaitan.

Pemuliharaan
Untuk menggalakkan pemuliharaan artifaks, monumen dan kawasan yang mempunyai kepentingan sejarah dan kebudayaan.

Penyelidikan & Penyimpanan
Untuk membantu dalam penyelidikan, perakaman dan penyimpanan rekod dan dokumen sejarah, bahasa, sastera dan budaya.

Penerbitan
Untuk menerbitkan jurnal dan penerbitan lain yang berunsurkan sejarah atau yang berkaitan dengannya.

MISI

  1. Menarik minat rakyat terhadap kesedaran pentingnya sejarah sebagai cermin, panduan dan iktibar untuk membina masa depan negara dan bangsa.
  2. Memupuk, merangsang, dan mengiatkan minat terhadap kecintaan kepada sejarah sebagai persada warisan bangsa.
  3. Meyemarakkan ilmu sejarah sebagai teras tamadun bangsa.
  4. Mengesan, mendokumentasi , menyimpan, memulihara artifak dan bukti sejarah untuk tatapan dan penghayatan generasi muda akan datang
  5. Memasyarakatkan sejarah bangsa melalui penulisan dan penyebaran sumber ilmu sejarah

Chairman: YBhg. Dato’ Paduka Ismail bin Tan Sri Shafiee

Membership: 60

 

Learn More

Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah (PSMCK)

Encik Wan Mohd Ali bin Wan LongContact Person
[email protected]Email
www.facebook.com/Persatuan-Sejarah-Malaysia-Cawangan-Kedah-PSMCK-234746223221884/Website
+604 734 1817Phone Number
+604 731 2987Phone Number
Anjung Sejarah Tunku Nong Jewa, Muzium Negeri Kedah, Bakar Bata, Lebuhraya Darul Aman,, 05100 Alor SetarAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements.
hati