VISI

Badan NGO yang berkerja untuk masyarakat yang terpinggir dari segala aspek, kemudahan dan bantuan pihak Kerajaan.

MISI

Menjadi sebuah badan kebajikan yang komprehensif  dan disegani dimana  menjadi contoh yang terbaik dalam kalangan badan bukan kerajaan (NG0) di Malaysia.

OBJEKTIF

Membantu kebajikan ahli dan masyarakat yang terpinggir.

  • Merancang program kearah kebaikan ahli dan masyarakat dari segi Pendidikan, Ekonomi, Kesihatan dan Keselamatan.
  • Menghubungkan ahli dan masyarakat dengan pihak yang berkenaan/berwajib untuk sebarang masalah dan tindakan.
  • Membantu dan melengkapi (complement) usaha-usaha kerajaan dalam bidang kebajikan dan pembangunan masyarakat dan mengemukakan pandangan terhadap isu-isu sosial semasa untuk kebaikan umum.
  • Bekerjasama dengan ahli-ahlinya untuk mempertingkat dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti kebajikan dan pembangunan masyarakat bagi menangani masalah-masalah sosial semasa di negara ini.
  • Menganjur, melaksana apa-apa jua program dan aktiviti yang difikirkan sesuai dan manfaat untuk pembangunan masyarakat dan ahli-ahlinya.
Learn More

Pertubuhan Kebajikan Amal Amanah Malaysia

[email protected]Email
pertubuhankebajikanamalamanahmalaysia.blogspot.comWebsite
+601126489835Phone Number
Established since 2018Year of Establishment
PPM-015-08-07062018Registration Number
NO. 171, TAMAN NESA, SUNGAI TERAP, 34100 SELAMA, PERAKAddress
Visit Us