Special Needs Community of Taiping (SCOT)

SCOT promotes the benefit of the members and clients without distinction of sex or political, religious or other opinions by engaging the local authorities, voluntary organizations with similar interests and the special community.   

Our organization conducts various activities for the benefit of special children. Rehabilitation activities such as CPR, are also organized for our clients from Mondays to Thursdays, home visits on Fridays. We have full-time staffs working and managing the center.

The elected committee comprises of members with a diverse range of skills, experiences and backgrounds. All committee members are people from the local community here in Taiping, Perak and have a genuine interest in the benefits of the special needs community and supporting members.

PERSATUAN ORANG KURANG UPAYA DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA

Persatuan ini juga mempromosikan kepentingan anggota dan pelanggan tanpa membezakan jantina atau pendapat politik, agama atau lain-lain dengan melibatkan pihak berkuasa tempatan, organisasi sukarela yang memiliki minat yang sama.

Organisasi ini mengatur pelbagai aktiviti untuk kepentingan kanak-kanak istimewa. Aktiviti pemulihan (CPR) juga diatur dari hari Isnin hingga Jumaat. Kami mempunyai kakitangan sepenuh masa yang bekerja dan menguruskan pusat kami.

Jawatankuasa yang dipilih terdiri daripada anggota yang mempunyai pelbagai kemahiran, pengalaman dan latar belakang. Semua ahli Jawatankuasa adalah dari komuniti setempat dan mempunyai minat yang tulen terhadap faedah Komuniti dan ahli-ahli khas. 

Learn More

Pusat Jagaan Persatuan Orang Kurang Upaya Larut, Matang dan Selama

[email protected] ; [email protected]Email
specialcommunityoftaiping.orgWebsite
+6019-5508584Website
PPM-005-08-17011992Registration Number
No. 693, Lorong 24, Taman Kami D, 34000 Taiping, PerakAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements.
hati