OBJECTIVES
a.
Untuk mendaftarkan sukarelawan dan memadankan individu atau kumpulan berdaftar sebagai sukarelawan dengan peluang kerja sukarela kebajikan yang sesuai;
b.
Untuk memberi maklumat dan panduan kepada masyarakat setempat tentang kerja sukarelawan kebajikan;
c.
Untuk mengumpul maklumat tentang keperluan sukarelawan daripada pelbagai pihak seperti badan-badan NGO kebajikan dan menyebarkan maklumat ini kepada sukarelawan-sukarelawan yang berdaftar;
d.
Untuk menggalakkan dan mempromosikan semangat dan minat kesukarelawanan terutamanya dalam bidang kebajikan di kalangan masyarakat terutamanya di Negeri Sabah;
e.
Untuk menganjurkan ceramah dan seminar serta memberi kursus dan latihan yang sesuai kepada sesiapa yang mungkin akan menjadi sukarelawan kebajikan yang berdaftar dengan Pusat Sukarelawan Kebajikan Sabah;
f.
Untuk bekerjasama dan mengadakan jalinan yang erat dengan jabatan dan agensi kerajaan, badan sukarela kebajikan, sektor swasta dan masyarakat umum bagi membangunkan peluang tempatan untuk kerja sukarela kebajikan;
g.
Untuk memberi penghargaan untuk individu yang memberi sumbangan perkhidmatan dalam kerja sukarela kebajikan;
h.
Untuk memberi peluang kepada sukarelawan agar berkongsi pengetahuan dan pengalaman.
OUR SERVICES
VOLUNTEER REGISTRATION
MENDAFTARKAN SUKARELAWAN: INDIVIDU, PERKUMPULAN, NGOs, AGENSI SUKARELA, PERSATUAN, PELAJAR, IPT / IPTS / KOLEJ,  DLL;
MEMBERI MAKLUMAT DAN MEMPROMOSI KERJA-KERJA SUKARELA BEKERJASAMA MENGADAKAN JALINAN KERJA SUKARELA BERSAMA JABATAN / AGENSI / SEKOLAH / NGOs, DLL;
TRAINING
MEMBERI LATIHAN / SEMINAR / CERAMAH / KURSUS / BENGKEL YANG SESUAI UNTUK MEMBERI KEMAHIRAN DAN PANDUAN KEPADA SUKARELAWAN;
HOMEHELP
PROGRAM KHIDMAT BANTU DI RUMAH ( HOMEHELP ) BERTUJUAN MENDEKATKAN DAN SETERUSNYA MEMUPUK NILAI KASIH SAYANG DAN KEPERIHATINAN SUKARELAWAN  KEPADA KUMPULAN SASAR ( WARGA EMAS / OKU / ANAK YATIM / IBU TUNGGAL / GOLONGAN KURANG PENDAPATAN ) HOMEHELP MELAKUKAN KERJA-KERJA BANTUAN YANG BERSESUIAN DI RUMAH KLIEN;
SOCIAL SERVICES PROGRAM / VOLUNTEERISM
MENJALANKAN PELBAGAI PROGRAM KHIDMAT SOSIAL KESUKARELAWAN DAN MENDEKATI GOLONGAN SASAR SEPERTI  WARGA EMAS / OKU / ANAK YATIM / IBU TUNGGAL;
MENJADI KUMPULAN SOKONGAN DALAM BANTUAN BENCANA BEKERJASAMA MENJAYAKAN PROGRAM-PROGRAM SUKARELAWAN YANG DITAWARKAN OLEH JABATAN / AGENSI AWAM ATAU SWASTA / NGOS;
RADIOTHERAPHY TREATMENT WELFARE FUND
PROGRAM INI MERUPAKAN KERJASAMA PUSAT PERUBATAN BEACON DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERKHIDMATAN MASYARAKAT SABAH (MPMS). PROGRAM KHUSUS UNTUK MEMBANTU PESAKIT YANG TIDAK BERKEMAMPUAN MENDAPATKAN RAWATAN RADIOTERAPI MENGGUNAKAN TEKNIK (IMRT) DAN CYBERKNIFE DI HOSPITAL BEACON.
Learn More

Pusat Sukarelawan Kebajikan Sabah (Sabah welfare Volunteer Centre)

[email protected]Email
psks.forumms.netWebsite
+6088213626Phone Number
+6088223424Phone Number
+6088 211624Fax Number
Rumah MPMS, Batu 2, Jalan Tuaran 88300 Kota Kinabalu, SABAHAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024.
hati