Visi

Membangun pandangan hidup (world view) masyarakat Islam berlandaskan minda quranik dan menyatukan pemikiran ke arah kemajuan negara.

Misi

  • Membina imej Islam sebagai ajaran yang benar dan adil.
  • Menarik lebih ramai generasi muda terlibat dalam kegiatan dakwah.
  • Melahirkan pendakwah yang berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi serta mempunyai kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah.
  • Menjadi badan penyelaras kegiatan dakwah Islam di Malaysia.

Objektif dan Matlamat

Seiring dengan misi dan visi yang digariskan, YADIM memberikan tumpuan kepada perkara-perkara berikut:

  1. YADIM berusaha membangun minda umat supaya terbentuk minda quranik yang berdaya tahan dalam menghadapi cabaran globalisasi dan ledakan maklumat; seterusnya berusaha mengembangkan institusi kehidupan berlandaskan minda quranik ini.
  2. Menggembleng keupayaan umat dan menyatukannya untuk memartabatkan ketinggian Islam dan mempertahankan kesuciannya.
  3. Menjadi penggerak yang berkesan ke arah memanfaatkan potensi umat untuk melaksanakan kerja-kerja bermanfaat dalam kerangka pembangunan negara mengikut acuan sendiri.
  4. Berusaha membenteras fahaman-fahaman beku, jumud, hizbiyah (kepartian) taksub dan seumpamanya terutama yang disebarkan atas nama Islam berdasarkan salah tafsiran terhadap ajaran Islam.
  5. Berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat.

Tagline

‘Sampaikan dariku Walaupun Satu Ayat’

Learn More

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

[email protected]Email
www.yadim.com.my/v2/Website
+603-88703870Phone Number
+603-88703871Fax Number
Established since 1974Year of Establishment
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Aras 4 Blok D, Kompleks Islam Putrajaya, No 3, Jalan Tun Razak, Presint 3, 62100 PutrajayaAddress
Visit Us

 
Every donation goes to Touching Hearts Welfare Society, Kuala Lumpur and Selangor and is exempted from tax under sub-section 44(6) of Income Tax Act 1967. Hati.my does NOT collect donations on behalf of other NGOs. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024. Kindly email [email protected] after your transaction is successfully completed to receive a receipt. The receipt will feature the following fields:
?
?
?
I have read the privacy policy and refund policy statements. UPDATE: Our Tax Exempt status is pending renewal. Expected date after 24 August 2024. With that, all donations received from April 2024 onwards will be issued with our new tax-exempted receipts after 24 August 2024.
hati